Archief en Museum van het Studentenleven

Detail Club

Start WAAROM ? VERBINDINGEN Mota-geschiedenis

 

Omhoog

IN HET WAPENBOEK WORDEN IN PRINCIPE HERALDISCHE KLEUREN GEBRUIKT; Kleuren: Rood = Keel, Zwart = Sabel, Blauw = Azuur, Groen = Sinopel;Metalen: Wit = Zilver, Geel = Goud.

ANDERE KLEUREN (Niet Heraldisch) WORDEN VERMELD ONDER HUN GEWONE NAAM

Gaudia(Leuven)

Gaudia(Ganges)
Kleuren: Sabel/Keel/Sabel
Oprichting: 2013-2014(Naamsverandering van Ganges naar Gaudia)
Oprichter(s): Praesidium Ganges 2013-2014
Verdwenen: nvt
Heroprichting: nvt
Heroprichter(s): nvt
Doel(groep): Opgericht door studenten en niet-studenten(als Ganges), kort na de kiesweek van studentenkring Diana (KHLeuven (toen) departement REGA). Het is nooit gebonden geweest aan een bepaalde faculteit of departement, noch aan een regio, of beperkt tot enkel studenten. We zijn ook van begin af een gemengde club geweest. De club probeert een zo traditioneel (volgens de clubcodex) mogelijk verloop te hebben, en de nadruk niet te leggen op het drinken, eerder op het vrolijke en de liederkennis.
Opmerking(en): Het rechterveld bestaat uit een gouden veld, met daarop de klimmende Vlaamse Leeuw, afgebeeld met een tong en klauwen in keel (rood). Onder de Vlaamse Leeuw staat 2003, het oprichtingsjaar van Ganges, waaruit Gaudia is ontstaan. Het linkerveld bestaat uit drie kleurstroken, in de kleuren van de club: sabel-keel-sabel (zwart-rood-zwart), met daarboven in argent (zilver) het monogram -ook wel Zirkel genoemd- van de club. Tijdens het academiejaar 2013-2014 besloot het bestuur enkele veranderingen door te voeren: De club werd hernoemd tot Gaudia (met verwijzing naar het Latijnse Gaudeamus) en het schild is licht gewijzigd: in de statuten wordt de faas niet meer vermeld als onderdeel van het schild Het Clublied had voor dit jaar geen verwijzingen naar Gaudia (bijna alle plaatsen waar Ganges vernoemd werd, werd vervangen door Gaudia). Enkel in de eerste strofe (niet meer in het keerrijm of laatste strofe) bleef de naam Ganges behouden, omdat dit zowel met de historiek van de club, als binnen de tekst past: de club Ganges was de oorsprong van Gaudia.
Clublied(eren):
Wijze: De Blauwvoet
Tekst: Brinkhof v. Tyl (Uylenspiegel)
			
In 't Leuvense vloeiden onze levens tesaam
en Gaudia da werd onze thuis.
't Maakt niemand uit alvanwaar men kwaam
nu vrezen we proffen nog buis.

Keerzang
't Zuipen is ons aangeboren,
't Brabantse bier is ons bloed.
En niks dat ons kan bekoren,
gelijk dat Gaudia dat doet.

En zijn we moe van 't lange studeren
we grijpen ons pet en ons lint.
We gaan wederom onze kelen smeren
en zijn immer goe gezind.

Keerzang

En is het uit met het lange studeren
vertrek uit 't goei studentenoord.
Da zal ons toch ook nimmer deren
met Gaudia gaat 't feest altijd voort.

Keerzang

Zend Uw reacties naar: webmaster(at)studentenmuseum.be met vragen en opmerkingen over onze Website.
Copyright 1998-2015 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Laatste wijziging: 06 april 2015