Archief en Museum van het Studentenleven

Help ons

Start WAAROM ? VERBINDINGEN Mota-geschiedenis

 

Start Omhoog Help ons Studentensteden Clubregister

Geachte (praesidium-)leden en (oud-)studenten,

Het studentenmuseum stelt het wapenboek der studentenclubs samen, waarvoor wij graag de volgende gegevens van uw club zouden hebben:

  1. De kleuren van het lint

  2. Een voorbeeld van het wapenschild of logo

  3. De (her)oprichter

  4. De (her)oprichtingsdatum

  5. Het Clublied

  6. De doelgroep (Faculteit, streek, school, e.d.)

Alle informatie over verdwenen clubs is ook meer dan welkom, zo kunnen we een beeld vormen van de studentenclubs die door de jaren heen de studentensteden 'geplaagd' hebben. Stuur uw informatie naar het volgende adres; webmaster@studentenmuseum.be

Zend Uw reacties naar: webmaster(at)studentenmuseum.be met vragen en opmerkingen over onze Website.
Copyright 1998-2015 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Laatste wijziging: 06 april 2015